Порушення уваги

Материалы » Порушення уваги

Усім видам уваги притаманні такі властивості. Стійкість-тривале спрямування уваги на певний об'єкт. Ця властивість є однією з умов завершення будь-якої справи, і навпаки: часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця. Тому треба виділити і усвідомити чинники, які впливають на стійкість уваги. Це насамперед розу­міння людиною важливості її роботи; уміння знаходити у своїй діяльності нові боки; нові шляхи розв'язання задач; це такі якості особистості, як праць­овитість, допитливість, сформоване і розвинуте почуття обов'язку.

Відволікання уваги— це мимовільне переміщення уваги з одного об'єкта на інший. Воно виникає під час дії сторонніх подразників на людину, зайня­ту в цей момент якоюсь діяльністю. Відволікання може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішнє відволікання виникає під виливом зовнішніх подразників, за цих обставин довільна увага стає мимовільною. Внутрішнє відволікання виникає під виливом пережи­вань, сторонніх емоцій, через відсутність інтересу і гіпервідповідальності.

Неуважністю нерідко називають і швидку виснажуваність уваги, як на­слідок хвороби, перевтоми. У хворобливих і ослаблених дітей подібний варі­ант неуважності зустрічається досить часто. Такі діти можуть непогано пра­цювати на початку уроку чи навчального дня, але незабаром утомлюються, і увага слабшає. Нині спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які мають різні відхилення стану здоров'я і хронічні захворювання та, відпо­відно, порушення уваги.

Інертність уваги —мала рухливість уваги, патологічна її фіксація на обмеженому колі уявлень і думок. У дитячому віці дуже часто помічається неуважність. Неуважність вима­гає корекції, якщо перераховані нижче ознаки спостерігаються в дитини про­тягом шести і більше місяців: невміння зосередитися на деталях, помилки через неуважність; нездатність утримувати увагу і вслухатися в звернену до нього мову; часте відволікання на сторонні подразники; безпорадність у доведенні завдання до кінця; негативне ставлення до завдань, які потребують напруги, забудьку­ватість (дитина не здатна утримати в пам'яті інструкцію до завдання упро­довж його виконання); втрата предметів, необхідних для виконання завдання.

Организация исследования.
Исследование проходилось на экспериментальной базе МОУ ДОД «Детской школы искусства» и МОУ «СОШ №5» города Воркуты; сроки проведения исследования апрель – июль 2007 года. Выборку составили 120 учащихся (возраст 8-16 лет): 80 человек в возрасте 8-12 лет, 40 человек в возрасте 13-16лет. Исследование проводилось в групповой форме, на ста ...

Экспресс-исследование развития памяти
Как уже отмечалось выше, хорошая память редко дается от рождения, чаще она – результат упорных занятий и тренировок. Однако в профессиональные училища (которые в наше время принято более благозвучно именовать колледжами или техническими лицеями) приходят обычно как раз недостаточно тренированные в этом отношении молодые люди (потому и п ...

Глоссарий
№ п/п Новые понятия Содержание 1 2 3 1 Авторитарность (автократичность) Социально-психологическая характеристика личности, отражающая ее стремление к самостоятельности. 2 Депривация сенсорная продолжительное, более или менее полное лишение человека сенсорных впечатлений, реализуемое с эксперим ...

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.solidpsyholog.ru