Порушення уваги

Материалы » Порушення уваги

Усім видам уваги притаманні такі властивості. Стійкість-тривале спрямування уваги на певний об'єкт. Ця властивість є однією з умов завершення будь-якої справи, і навпаки: часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця. Тому треба виділити і усвідомити чинники, які впливають на стійкість уваги. Це насамперед розу­міння людиною важливості її роботи; уміння знаходити у своїй діяльності нові боки; нові шляхи розв'язання задач; це такі якості особистості, як праць­овитість, допитливість, сформоване і розвинуте почуття обов'язку.

Відволікання уваги— це мимовільне переміщення уваги з одного об'єкта на інший. Воно виникає під час дії сторонніх подразників на людину, зайня­ту в цей момент якоюсь діяльністю. Відволікання може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішнє відволікання виникає під виливом зовнішніх подразників, за цих обставин довільна увага стає мимовільною. Внутрішнє відволікання виникає під виливом пережи­вань, сторонніх емоцій, через відсутність інтересу і гіпервідповідальності.

Неуважністю нерідко називають і швидку виснажуваність уваги, як на­слідок хвороби, перевтоми. У хворобливих і ослаблених дітей подібний варі­ант неуважності зустрічається досить часто. Такі діти можуть непогано пра­цювати на початку уроку чи навчального дня, але незабаром утомлюються, і увага слабшає. Нині спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які мають різні відхилення стану здоров'я і хронічні захворювання та, відпо­відно, порушення уваги.

Інертність уваги —мала рухливість уваги, патологічна її фіксація на обмеженому колі уявлень і думок. У дитячому віці дуже часто помічається неуважність. Неуважність вима­гає корекції, якщо перераховані нижче ознаки спостерігаються в дитини про­тягом шести і більше місяців: невміння зосередитися на деталях, помилки через неуважність; нездатність утримувати увагу і вслухатися в звернену до нього мову; часте відволікання на сторонні подразники; безпорадність у доведенні завдання до кінця; негативне ставлення до завдань, які потребують напруги, забудьку­ватість (дитина не здатна утримати в пам'яті інструкцію до завдання упро­довж його виконання); втрата предметів, необхідних для виконання завдання.

Анатомия конфликта
Конфликт – это взаимодействие двух или более субъектов, имеющих взаимоисключающие цели, которые реализуются ими в ущерб друг другу. Субъекты и участники конфликта. Понятие «субъект» и «участник» конфликта не всегда тождественны. Субъект – это «активная сторона», способная создать конфликтую ситуацию, и влиять на ход конфликта в соответ ...

Краткая характеристика образовательного учреждения
1. Название: Начальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 43 г. Нижний Тагил 2. Тип – начальное образовательное учреждение средняя образовательная школа. 3. Вид – школа. 4. Местонахождение: юридический и фактический адрес – 622048, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 30. 5. Нормативные документы, ...

Функции конфликтов.
Не все знают, что конфликт выполняет ряд функций в той среде, где он происходит. И немногим из тех, кто это всё же знает, известно, что функции конфликта не только деструктивны, но и конструктивны. А чтобы суметь справиться с конфликтной ситуацией, да ещё и извлечь из неё выгоду для себя, необходимо эти функции знать. ...

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.solidpsyholog.ru